Kullanım Koşulları ve Bilgi Güvenliği

KULLANIM KOŞULLARI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ web sitesine hoş geldiniz.
 
Kullanım Koşulları:

http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ web sitesinde sağlanan hizmetler için siteye üye olmanız ve kayıt sırasında kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız gerekmektedir. Bu web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını, sitemize üye olarak veya hizmetlerimizden yararlanma aşamasında, bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan eden kutucuğu işaretleyerek kabul etmiş oluyorsunuz.
 
http://tahsilat.pakmaya.com.tr/web sitesinde bulunan hizmetlerde kullanım özellik ve şartlarında önceden bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, yürürlükten kaldırma ve güncelleme haklarını saklı tutar. Bilgilerinizdeki değişiklik olduğu zaman, üyelik profilinize girerek ilgili bölümleri güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.
 
Kayıt esnasında tarafınızca belirlenen şifreniz yalnızca sizin kullanımınız içindir. Sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerin sorumluluğu tamamıyla size aittir. Bu sözleşmeyi onaylanarak bunu kabul ve teyit etmiş oluyorsunuz.
 
Bu sözleşmeyi onaylayarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda http: //tahsilat.pakmaya.com.tr/ personelini hemen bilgilendirmeyi de peşinen kabul ediyorsunuz.
 
http://tahsilat.pakmaya.com.tr/, hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.
 
Online tahsilat sisteminden 3d veya sanal pos ile yapılan tahsilatlarda itiraz süreci 10 iş günüdür.Kart sahibinin tarafımıza iade talebinde bulunmasından 7 iş günü içerisinde firmamız tarafından değerlendirme yapıp müşteriye bilgi verilecektir. Firmamız peşin çalışmakta olup fatura tarihinden 10 iş günü sonraki talepler değerlendirilmeyecektir.

http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ ve sizin aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça belirlenmediği sürece, bu web sitesinden edinilen bütün hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.
 
http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişimden, bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesine erişimden veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu değildir.
 
Bilgi Güvenliği:
 
İşlemlerinizde kullandığınız banka kartları ile ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan saklanmamaktadır. http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ sistemde, hassas kredi kartı verilerinin saklanmadığını, kaydedilmediğini, saklanmayacağını ve kaydedilmeyeceğini taahhüt eder.
 
http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ 256bit güvenlik sertifikasına sahiptir. http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ dan yapılan alışverişlerde verilen kredi kartı bilgileri siteden bağımsız olarak Globalsign tarafından sağlanan 256bit SSL şifreleme protokolü kullanılarak anlaşmalı bankaların sistemine aktarılır ve banka tarafından sorgulama işlemi yapılır.Sorgulama sonucu anında müşteriye iletilir ve ödeme işlemi tamamlanır.Girilmiş olan kart bilgileri direk olarak bankaya iletilmekte ; tüm işlemler müşteri ve banka arasında gerçekleşmektedir.Bu bilgiler hiçbir şekilde site tarafından görüntülenemediği ve kaydedilmediği için bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi mümkün değildir.Ödeme sayfasının sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi sayfanın SSL ile şifrelenerek güvenlik altına alındığını göstermektedir.
 
http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ bünyesinde oluşturulmuş olan online güvenlik departmanı;ilk kez alışveriş yapacak olan müşterilerimizin kimlik ve adres bilgilerinin kontrolünü yaparak,gerekli durumlarda müşterilerle telefonla irtibata geçerek kredi kartı sahtekarlığı gibi yasal olmayan kullanımları önlemek için önlem almaktadır.
 
http://tahsilat.pakmaya.com.tr/ müşterilerinden üyelik ve alışveriş sırasında alınan kişisel bilgiler,  telefon, mail adresiyle sınırlıdır ve sadece sizinle iletişime geçebilmek için alınmakta ve tüm bilgiler mevcut en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik sistemleriyle korunmakta, sadece yetki sahibi personel ve gerekli durumlarda kullanıcı onayı ile görüntülenebilecek bir ortamda saklanmaktadır.
 
Kredi kartı bilgilerinin çalınması gibi durumlar çoğunlukla fiziki ortamlarda gerçekleşmektedir.Bu nedenle restoran vb. yerlerde kredi kartlarının kullanılması veya kart numarasının başkalarına verilmesi tavsiye edilmemektedir.

Kredi kartının çalınması,kaybolması veya izinsiz kullanıldığının fark edilmesi gibi durumlarda zaman kaybedilmeksizin kartın ait olduğu banka ile irtibata geçilmeli ve durum bildirilmelidir.

http://tahsilat.pakmaya.com.tr / tarafından tespit edilen kredi kartı sahtekarlığı durumlarında ilgili banka ve kart sahibi durum hakkında bilgilendirilmektedir.
 
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde alışveriş yapılan sitenin adres ve telefon bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı, gerekirse sitedeki müşteri hizmetleri numarası aranarak doğrulama yapılmalıdır.
 
Kişisel Verilerin Korunması
Aydınlatma Metni

Pak Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. ve As Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. (bundan böyle ‘ Pak Grup’ olarak anılacaktır) olarak sizinle ilgili kişisel verileri işleyeceğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesi gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.
 
İlgili Kişi

Aşağıdaki yöntemlerle bazı kişisel verileri topladığımız siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu
 
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Pak Gıda ve As Gıda  veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz
   o tahsilat.pakmaya.com.tr sistemine girişiniz ve sistemin kullanımı kapsamında yapılacak iletişimler,
   o Satış verimliliğin arttırılmasına dair sizinle ortak projeler dahilinde yapılan sözleşmeler gereğince;
   o Pak Grup’a ait ürünlerin tanıtımının yapılması amacıyla tarafınıza Pak Grup Temsilcileri tarafından yapılan ziyaretlerin takibi gereğince;
   o Tarafınıza yapılacak Pak Grup ürünleriyle ilgili e-posta ve SMS gönderilmesi de dahil olmak üzere her türlü tanıtım ve promosyon faaliyetinde bulunmak gereğince;
   o Pak Grup ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereğince;
Bu amaçlar için işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında öngörüldüğü üzere açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemleri

TC kimlik numarası, cep telefonu, kimlik, işyeri ve iletişim bilgileriniz; http://tahsilat.pakmaya.com.tr sitesine giriş, üyelik, kullanım sırasında, satış ve pazarlama departmanı ve diğer ilgili çalışanlarımız, müşteri ziyaretleri, sözleşmeler, yazışmalar, internet sitelerimiz, formlar, anketler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Sonradan sizden elde edilecek kişisel verilerden, bu aydınlatma metni kapsamına girmeyenler olması durumunda aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecek olup açık rızanın gerekmesi durumunda da ayrıca açık rıza alınacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanunlarda öngörülen durumlarda örneğin adli makamlarca talep edilmesi durumunda kişisel verileriniz açık rızanız olmadan aktarılabilir.
Hukuki yükümlülüklerin dışında kişisel verileriniz,
   o Kredi kartı tahsilat sistemi kapsamında Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ne  ;
   o Pak  Grup’un işletme faaliyetleri kapsamında, veri işleyen sıfatına sahip işbirliği yaptığı (örneğin sistemlerine teknik altyapı hizmeti veren) diğer şirketlere;
   o Sizinle birlikte ortak projeler geliştirmek organize etmek amacıyla bu konuda faaliyet gösteren şirketlere;Aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
Kişisel verilerinizle alakalı olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) f)( d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

pakgida@hs0X.kep.tr veya asgida@hs0X.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize

Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe 34349 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik bilgilerinizi ispat edecek diğer belgelerle birlikte yazılı olarak

Ya da noter kanalıyla yapabilirsiniz.